Stipendier

ELIN WÄGNER-STIPENDIET 2020

Stiftelsen Elin Wägners Lilla Bjförka och Elin Wägner-sällskapet delar i år ut sitt stipendium för sjunde gången.
I år har vi haft över 50 sökande och valet föll slutligen på Jan-Ewert Strömbäck med följande motivation:
Författaren och journalisten Jan-Ewert Strömbäck tilldelas Elin Wägner-stipendiet 2020. Efter mångårig fördjupning i ämnen som folkrörelsehistorik, socialpolitik, kvinnokamp och feminism, har han valt att ägna sin nästa bok åt Kerstin Hesselgren – en av de fem i Fogelstadgruppen. Den senares betydelse i kampen för rösträtt, som yrkeskvinna och förebild för kvinnor är hittills otillräckligt dokumenterad.

Stipendiet omfattar en månads vistelse i Elin Wägners hem Lilla Björka samt en stipendiesumma på 15.000:- .

VISTELSESTIPENDIERNA 2020

Det Fria Ordets hus, Växjö kommun delar varje år ut ett antal vistelsestipendier. Stipendierna innebär en veckas boende i Elin Wägners hem Lilla Björka. Denna vår har vi inte kunna göra som vanligt men stipendiaterna erbjuds komma senare i höst alternativt nästa år. Då hälsar vi dem välkomna:
Sara Parkman, Elin Persson, Johanna Ekström, Niklas Darke, Cecilia Widenheim och Hanna Nordell.