Stipendier

Elin Wägner stipendiet

Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka och Elin Wägner-sällskapet utlyser i februari 2024, ett stipendium för boende fyra veckor i Elin Wägners Lilla Björka. Till detta kommer en stipendiesumma på 15.000:-


Syftet med stipendiet är
att under en månad ge möjlighet att kunna ägna sig åt att förbereda, genomföra eller färdigställa sin bok/avhandling/artikel/film/musik/konstverk i en både stimulerande och rofylld miljö.
Kriterier: Du som i ditt konstnärliga arbete skriver eller forskar om Elin Wägner eller i Elin Wägners anda, inom områdena jämställdhet, fred eller miljö.
Ansökan: Vi önskar att Du skriver kort om: ”Vem Du är ”, ”Vad Du vill använda stipendiet till”, ”Vad Du vill uppnå”. Ansökan kommer att jurybedömas.
Ansökningstid: 1 februari – 24 april 2024
Ansökan mejlas till birgitta.k.hansson@gmail.com
Frågor besvaras av Birgitta Hansson 0734 20 63 66
Juryn består av Birgitta Hansson, ordf Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka, Dagmar Brunow, Elin Wägner-sällskapet, Ella Styf, bibliotekarie, Växjö stadsbibliotek

Elin Wägners-tipendiater 2014 -2023

2014

Jane Morén – vårdbiträde, journalist, författare och fotograf.
Jane  Morén  får stipendiet för att hon genom olika uttryckssätt visar på livets skörhet på ett sätt som berör, samtidigt som hon i Elin Wägners anda vill belysa det outtröttliga  arbete som generationer av kvinnor före oss har bedrivit för att ur jämställdhetssynpunkt skapa en bättre värld.

2015                        
Jenny Cleveson är frilansande journalist och översättare och skriver främst om samhällsfrågor, jämställdhet och miljö
Jenny Cleveson får stipendiet för att hon, utifrån sitt engagemang i frågor som rör vår omvärld och där fokus är riktat mot jämställdhet, människors rättigheter och kvinnohistoria, visar att hon på bred front och i sann wägnersk efterföljd arbetar för en fördjupning av dessa angelägna ämnen.

2016

Elisabeth Wärnfeldt har under nästan 30 år arbetat som operasångerska men har alltmer glidit över till författandet. Jämställdhetsfrågor präglar allt hon skriver om.


”Elisabeth Wärnfeldt får stipendiet för att hon knyter samman en gedigen erfarenhet och bred kompetens inom musiklivet med ett dokumentärt textförfattande där två skilda konstformer förenas och i operans berättelsegestalt återger kvinnan rätten till sitt liv. Härigenom skapas både ett nytt format inom operan som konstnärlig uttrycksform och anknyter samtidigt till ett av de ämnen som Elin Wägner allra mest angeläget verkade för.”

2017

Ida Andersen är författare, lyriker och översättare.

”Ida Andersen får 2017 års Elin Wägner-stipendium för att hon i hela sitt författarskap tar avstamp i de värden som Elin Wägner står som symbol för och outtröttligt arbetade för att stärka. Närheten till naturen, respekt för de människor som har verkat före oss, omtanke och varsamhet är ledord.  Inte minst kvinnornas viktiga men ofta ouppmärksammade arbete får sin rättmätiga belysning.”

2018

Rüdiger Tillmann, konstnär, illustratör och bildpedagog

”2018 års Elin Wägnerstipendium tilldelas Rüdiger Tillmann för att han i sitt konstnärskap vandrar vidare i Elin Wägners fotspår och gör miljön till en hjärtefråga. Hans skogsbilder – tillkomna under vistelser i Berg – blottlägger mänsklig påverkan och vill väcka funderingar kring mötet mellan människa och natur, vilket starkt anknyter till Elin Wägners tankegångar om miljöns ofrånkomliga betydelse för människans överlevnad.”

2019

Gabriela Pichler, regissör och manusförfattare

”Gabriela Pichler får 2019 års Elin Wägnerstipendium för att hon i sitt manusförfattande och regissörskap använder kamerans dokumentation för att spegla vår samtid och hur det nya Sverige är sammansatt. Hennes signum har bland annat varit att lyfta fram kvinnliga karaktärer och att ge motbilder till det konventionella berättandet i svensk film.
Genom Gabriela Pichlers konstnärliga uttrycksform vidgas det sociala engagemang som Elin Wägner arbetade för”.

2020

Jan-Ewert Strömbäck, författare och journalist

Författaren och journalisten Jan-Ewert Strömbäck tilldelas Elin Wägner-stipendiet 2020. Efter mångårig fördjupning i ämnen som folkrörelsehistorik, socialpolitik, kvinnokamp och feminism, har han valt att ägna sin nästa bok åt Kerstin Hesselgren – en av de fem i Fogelstadgruppen. Den senares betydelse i kampen för rösträtt, som yrkeskvinna och förebild för kvinnor är hittills otillräckligt dokumenterad.

2021

Mia Ohlsson Bygg och Josefin Rapp, Altitudteatern

Mia Ohlsson och Josefine Rapp, båda knutna till den fria teatergruppen Altitudteatern, tilldelas Elin Wägners boendestipendium för år 2021 för att de i sin feministiska scenkonst inte enbart riktar sig till en vuxen publik, utan eftersträvar att förmedla kärnbudskapet om kvinnors rättmätiga plats i historien också till barn. Deras fokus på att stärka både kvinnors och barns position och rättigheter i samhället och göra barnen tidigt medvetna om det närmar sig på ett kongenialt sätt Elin Wägners tankegångar i detta viktiga arbete.”

Tiden på Lilla Björka vill de använda till att arbeta med sitt nya projekt Rebellerna, som kommer att bli deras första barnföreställning. Målet är att producera en spännande sagostund för förskolebarn som handlar om kvinnor som på olika sätt gjort avtryck i historien.

2022 Linnea Landström, tonsättare, musiker

Tonsättaren, musikern och pedagogen Linnea Landström tilldelas Elin Wägners boendestipendium för 2022 för att hon i sitt arbete som kvinnlig tonsättare inom ett mansdominerat fält genom medverkan av transpersoner experimenterar med att utveckla körens traditionella sammansättning och klangbild. Hennes ambition att låta också musiken spegla jämställdhet och spränga könsgränser knyter i hög grad an till Elin Wägners strävan efter demokrati och alla medborgares lika värde.

2023 filmkonstnären Olga Krüssenberg

för hennes arbete med att gestalta och utforska minnen och historia i en värld där klimatkrisen hotar att rubba det som varit beständigt. Med sitt sätt att närma sig existentiella frågor och genom att i sin skapandeprocess knyta ihop mikrohistoria och miljötänkande verkar Olga Krüssenberg i Elin Wägners anda.

2024 Araso Arif, poet, författare, regissör, manusförfattare och konstnär.
Elin Wägnerstipendiet tilldelas Arazo Arif. Likt Elin Wägner präglas Arifts konstnärskap av ett brinnande engagemang för kvinnors rättigheter och social rättvisa. I sitt verk, som rör sig tvärs över mediegränser, utforskar Arif både kvinnprs sårbarhet och handlingskraft. Därmed är hon en konstnär som på bred grund verkar i Elin Wägners anda

Elin Wägners Lilla Björka - Växjös officiella upplevelseguide


Det fria ordets hus Vistelsestipendium Elin Wägners Lilla Björka 2024

Under våren 2024 ges möjligheten att tillbringa 1-2 veckor i Elin Wägners hem Lilla Björka i Berg utanför Växjö. Stipendiet kan sökas av verksamma i inom olika konstnärliga områden, såsom litteratur, musik, bildkonst, film, teater, dans mm. Vi ser gärna att sökanden arbetar i Elin Wägners anda, det vill säga kring samarbete mellan människor, jämställdhet, fred och miljö. Stipendiet innebär kostnadsfritt boende. Resa och mat står stipendiaten själv för.

Sista ansökningsdag 10 mars 2024.