Stipendier

Elin Wägnerstipendiet 2021

Bland 47 sökanden utsåg juryn Mia Ohlsson Bygg och Josefin Rapp till 2021 års Elin Wägnerstipendiater. Stipendiet delas ut av Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka och Elin Wägnersällskapet. Stipendiet innebär en månads fri vistelse i Elin Wägners hem, Lilla Björka i Berg samt 15.000:-

Juryn motivering:

”Mia Ohlsson och Josefine Rapp, båda knutna till den fria teatergruppen Altitudteatern, tilldelas Elin Wägners boendestipendium för år 2021 för att de i sin feministiska scenkonst inte enbart riktar sig till en vuxen publik, utan eftersträvar att förmedla kärnbudskapet om kvinnors rättmätiga plats i historien också till barn. Deras fokus på att stärka både kvinnors och barns position och rättigheter i samhället och göra barnen tidigt medvetna om det närmar sig på ett kongenialt sätt Elin Wägners tankegångar i detta viktiga arbete.”

Tiden på Lilla Björka vill de använda till arbeta med sitt nya projekt Rebellerna, som kommer att bli deras första barnföreställning. Målet är att producera en spännande sagostund för förskolebarn som handlar om kvinnor som på olika sätt gjort avtryck i historien. Med hjälp av fantasi, ljus, musik och teater vill de skapa en plats där de ger den yngre publiken möjlighet att få nya förebilder att inspireras av.

Tidigare och pågående projekt av Altitudteatern: Minns du Zenobia? (2017), Musikalen om Frigga (2021) och Musorna (2021)