Stipendier

Elin Wägnerstipendiet 2022

Elin Wägner-sällskapet och Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka utlyser ett årligt stipendium. Utlysningen sker i januari. Stipendiet innebär att få bo på Lilla Björka under en månad. Därtill kommer 15.000:-

Det fria ordets hus vistelsestipendium

Det fria ordets hus i Växjö utlyser tillsammans med Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka fyra vistelsestipendier/residens . Utlysningen sker i januari och innebär en veckas fri vistelse på Lilla Björka.